استخدام آژانس هواپیمایی و مسافرتی

دسته بندی شغلی
زیرمجموعه شغلی
استان
iran tech
( 1 روز قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
نامی گشت ایرانیان تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
پرواز گشت توران تهران
ارتباط با آژانس
( 1 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
پارت گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
سافرسیرمشهد خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
آژانس هواپیمایی ایوار تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس هواپیمایی ایوار تهران
ارتباط با آژانس
( 2 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آژانس هواپیمایی ایوار تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
سورنا پرواز پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
فضاگشت تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
فضاگشت تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
فضاگشت تهران
ارتباط با آژانس
( 3 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
فضاگشت تهران
ارتباط با آژانس
( 4 هفته قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
پرواز گشت توران تهران
ارتباط با آژانس
( 1 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
رویسا سیر پارسیان تهران
ارتباط با آژانس
( 1 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
شرکت خدمات مسافرتی آهوان تهران
ارتباط با آژانس
( 1 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
پرواز گشت توران تهران
ارتباط با آژانس
( 1 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آزانس هواپیمایی سی بال تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
گام رویایی تو تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
تیوان سفر پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
باران سفر قرن تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
شانلی پرواز مهر تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
باران سفر قرن تهران
ارتباط با آژانس
( 2 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آرزوی آسمان آبی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
پارسینه گشت نیلوفر پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس آسمان نورد سیر تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس آسمان نورد سیر تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آرزوی آسمان آبی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آرزوی آسمان آبی تهران
ارتباط با آژانس
( 3 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
کایت تهران
ارتباط با آژانس
( 4 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آهنگ پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 4 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
کیوان پرواز نیک پایتخت تهران
ارتباط با آژانس
( 4 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کیوان پرواز نیک پایتخت تهران
ارتباط با آژانس
( 4 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
پیام توسعه صبا (کایت) تهران
ارتباط با آژانس
( 4 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
روشنی گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی صالحان تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی صالحان تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
آژانس مسافرتی صالحان تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
بادران پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس هواپیمایی قصر مروارید آریا تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
بزرگمهر دنیا تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
هتـــــل ، کارمند
یزدان گشت سفیران تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
نائیریکا سفر تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کایت تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
گشت مهرپیشه تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
تیوان سفر پارس تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
آرزوی آسمان آبی تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
گلبرگ سیر تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
گلبرگ سیر تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
آرزوی آسمان آبی تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
رادین گشت پایتخت تهران
ارتباط با آژانس
( 5 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کوشا گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 6 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
راهیان شرق توس خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 6 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کارمند
راهیان شرق توس خراسان رضوي
ارتباط با آژانس
( 6 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آژانس صفاسیرسما تهران
ارتباط با آژانس
( 6 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
کایت تهران
ارتباط با آژانس
( 6 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
کانون آگهی و تبلیغات دریچه نوین تهران
ارتباط با آژانس
( 7 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
هفت وادی هجرت تهران
ارتباط با آژانس
( 7 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آرسس پرواز تهران
ارتباط با آژانس
( 7 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، کانتر
همراهان گشت تهران
ارتباط با آژانس
( 7 ماه قبل )
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
توکلی تهران
ارتباط با آژانس
+

استخدام آژانس هواپیمایی

"استخدام آژانس هواپیمایی" بسته به نوع حرفه و تخصص شما اتفاق خواهد افتاد. سایت کاراول با تکیه بر تجربه چندین ساله و ارتباط با آژانس های معتبر جهت تسهیل در امر "استخدام کارمند آژانس هواپیمایی" اقدام به راه اندازی سایت و اپلیکیشنی برای این امر نموده است. باید در نظر داشته باشید کار در این حوزه نیازمند تخصص هایی است تا در نهایت آژانس هواپیمایی را در فروش و مدیریت ارتقاء دهد. برای مثال جهت فروش تور بهتر است در دوره هایی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می کند شرکت کنید و یا برای کار در قسمت فروش بلیط می توانید دوره های فروش بلیط داخلی و خارجی را بگذرانید.

استخدام آژانس هواپیمایی

داشتن مهارت برای کاریابی آژانس هواپیمایی

برای استخدام آژانس هواپیمایی بهتر است یکی از مهارت های ذیل را داشته باشید

 • اطلاعات کافی از امکانات گردشگری کشورها و نحوه برگزاری تورها جهت فروش بهتر تورهای مسافرتی
 • کار با نرم افزارهای خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس
 • حسابداری آژانس هواپیمایی
 • داشتن اطلاعات قوانین در اخذ ویزا
 • مهارت رزرو هتل مناسب با بهترین قیمت
 • خرید بیمه مسافرتی به صورت آنلاین برای مسافر
 • داشتن اطلاعات قوانین در اخذ ویزا
 • قدرت بیان قوی و روابط عمومی بالا
 • مهارت برای راهنمای تور جهت استخدام آژانس هواپیمایی
داشتن مهارت برای کاریابی آژانس هواپیمایی

وظیفه کارمند در آژانس مسافرتی چیست؟

یک کارمند دفتر هواپیمایی به فروش بلیط های داخلی و خارجی، فروش تورهای تفریحی، مذهبی و ... ، اخذ روادید و رزرو هتل خواهد پرداخت. پس برای استخدام در آژانس هواپیمایی باید آشنایی نسبی با جغرافیایی جهان و نحوه برگزاری تورهای مسافرتی، کشورهایی که از ایران بیشترین درخواست را دارند و بقیه مطالب مرتبط با گردشگری را داشته باشید تا به شما کمک کند تا شانس شما برای استخدام کارمند آژانس هواپیمایی بیشتر باشد. برای استخدام در ایرلاین ها و دفاتر مسافرتی خارجی می توانید به سایت collegegrad.com مراجعه کنید.

 وظیفه کارمند در آژانس مسافرتی چیست؟

تحصیلات لازم برای استخدام آژانس هواپیمایی

برای کار در آژانس هواپیمایی تجربه و توان برقراری ارتباط بر تحصیلات اولویت دارد و در واقع هر فرد با هر تحصیلاتی می تواند استخدام دفتر هواپیمایی شود ولی اگر دوست دارید تحصیلات مرتبط در این حوزه داشته باشید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت جهانگردی
 • زبان های خارجی
 • برنامه ریزی گردشگری
 • مدیریت هتلداری
 • رشته هایی که به هر نحو مرتبط با این حوزه است.
تحصیلات لازم برای استخدام آژانس هواپیمایی

میزان حقوق و درآمد پس از استخدام در آژانش هواپیمایی

در مورد حقوق و درآمد کارمند آژانس های هواپیمایی عدد ثابتی را نمی توان اعلام کرد. البته اکثر آگهی استخدام آژانس هواپیمایی این مورد را تایید می کند. کارمند با یک حقوق ثابت، و مابقی درآمد کارمند، بسته به فعالیت و درآمدزایی برای آژانس، پورسانت به آن تعلق خواهد گرفت. البته افرادی که به صورت کارآموز آژانس هواپیمایی در این حوزه فعالیت می کنند معمولاً هیچ حقوقی نداشته و درآمد آنها بستگی به نوع فعالیت و سود دهی به آژانس درصدی به آنها تعلق خواهد گرفت و در نهایت اگر بازدهی مناسبی داشتند می توانند استخدام آژانس هواپیمایی شوند.

 میزان حقوق و درآمد پس از استخدام در آژانش هواپیمایی

دوره های فنی جهت استخدام در آژانش هواپیمایی

کار در این حوزه بسیار گسترده است و مهارت های مختلفی را می طلبد. حتی افرادی که خواهان استخدام آژانس هواپیمایی پاره وقت هستند باید حداقل مهارت لازم را داشته باشند. دوره های آموزش برای استخدام در آژانس شامل بستن تور گردشگری، بستن پکیج برای تور، صدور بلیط داخلی و خارجی و بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ آژانس است.

karjo

دفتر خدمات مسافرتی یا آژانس هواپیمایی چیست؟

دفتری که به صورت فیزیکی وجود دارد و بستری برای مسافران فراهم خواهد کرد تا بتوانند چه به صورت حضوری، تلفنی و یا به صورت آنلاین خرید انواع تور مسافرتی، رزرو هتل، رزرو بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس را داشته باشند. همچنین انواع مشاوره جهت مهاجرت، اخذ ویزا و گرفتن وقت سفارت از دیگر خدمات این دفاتر است که با استخدام آژانس هواپیمایی می توانید در هر یک از این قسمت ها فعالیت کنید.

دفتر خدمات مسافرتی یا آژانس هواپیمایی چیست؟

ساختار و چارت شرکتهای خدمات و آژانس مسافرتی

به صورت کلی تمامی شرکت های مشغول در این حوزه دارای واحدهایی مشابه هستند که شما می توانید برای استخدام آژانس هواپیمایی به صورت تخصصی در هر یک از این حوزه ها فعال باشید.

ردیف نام واحد تخصص
1 مدیر فنی تخصص در حوزه گرشگری
2 قسمت فروش مهارت فروش و بازاریابی
3 قسمت عملیات زبان خارجی، اطلاعات راهنمای تور
4 قسمت اداری مهارت های اداری
5 قسمت صدور صدور بلیط و رزرو
6 امور حسابداری تخصص در امور حسابداری

البته هر کدام از این بخش ها به بخش های زیر مجموعه تقسیم می شوند که دانستن آنها برای کاریابی آژانس هواپیمایی لازم و ضروری است.

اینفوگرافی استخدام در آژانس هواپیمایی

ینفوگرافی استخدام در آژانس هواپیمایی
karfarma

آگهی کارمندیابی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی ایجاد کنید:

کارفرمایان عزیز، میتوانید با عضویت در کاراول، به سادگی یک آگهی کارمندیابی در آژانسهای هواپیمایی ایجاد کنید. سامانه کاراول، تمام آگهی های استخدام در آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی را در سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام نمایش میدهد و این فرصت های شغلی در آژانسهای مسافرتی را در اختیار کارجویان قرار میدهد.

karjo

کاریابی و استخدام در آژانس مسافرتی و هواپیمایی:

کارمندان عزیز، شما میتوانید با عضویت در کاراول، به سادگی یک رزومه تخصصی برای استخدام در آژانس مسافرتی بسازید و خیلی ساده یک شغل در آژانسهای هواپیمایی پیدا کرده و از فرصت های شغلی در آژانسهای مسافرتی استفاده کنید.