آسان و سریع آگهی کارمندیابی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی بسازید

همکار گرامی، سامانه ی کاراول به کارفرمایان در آژانس مسافرتی و هواپیمایی کمک می کند تا به صورت هوشمند و هدفمند کارمند متخصص در آژانس مسافرتی انتخاب کنند. ما در کاراول سعی کرده ایم اطلاعات مناسبی را از کارمند در اختیار شما بگذاریم تا استخدام در آژانس مسافرتی و هواپیمایی شما به بهترین نحو انجام شود. برای این کار کافی است در سامانه ی کاراول ثبت نام کرده و آگهی کارمندیابی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی خود را بصورت کامل پر نمایند. پیشنهاد می کنیم در زمان ساخت آگهی کارمندیابی در آژانس مسافرتی ، فرم مربوط را بصورت دقیق پر نمائید تا سیستم بتواند آن را بصورت هدفمند به کارجویان در آژانس هواپیمایی ارسال نماید.

ساخت آگهی

پس از ثبت نام می توانید از قسمت ثبت آگهی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی ، یک آگهی بر اساس نیازهای خود بسازید. به هر میزانی که این اطلاعات شغل در آژانس مسافرتی و هواپیمایی ، دقیق تر باشد بازخورد بهتری خواهید گرفت.

گزارش

سامانه کاراول، به تفکیک آگهی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی که ثبت نموده اید به شما گزارش های کاربردی را نمایش می دهد. این گزارش ها به شما کمک می کند تا کارمند مناسب تری در آژانس هواپیمایی پیدا کنید.